เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตรและงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่อำเภอคำชะอี

วานนี้ 16 มิถุนายน 58 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตรและงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี โดยเกษตรอำเภอคำชะอี นายสนอง ศรีประสาร ร่วมรับฟังประเด็นสำคัญได้แก่ งานส่งเสริมตามระบบ MRCF  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ  การจัดการระบบข้อมูลการเกษตร ฯลฯ  และ(บ่าย)ไปติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นมาตรฐาน มข 2527 หมู่ 1, 3 เกษตรกรได้ประโยชน์ 150 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 800 ไร่ การดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 100%
ภาพ/ข่าว : พรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال