ตลาดผักปลอดภัย (ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง) สู่ประตูอินโดจีน มุกดาหาร ปี 2557
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดให้มีตลาดผักปลอดภัย (ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง) สู่ประตูอินโดจีน มุกดาหาร ปี 2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ตามโครงการตลาดผักปลอดภัย (ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง) สู่ประตูอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 โดยดำเนินการรวมกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ (เป็นสัปดาห์ที่ 5) ทุกวันพฤหัสบดี

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال