ดูงานตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) ณ แปลงผลิตผักไฮโดรโปนิกส์นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ให้การต้อนรับ นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 และเขต 13 เพื่อดูงานตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) ณ แปลงผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านเลขที่ 40 ชุมชนศรีประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال