ดูงานตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) ณ แปลงผลิตผักไฮโดรโปนิกส์นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ให้การต้อนรับ นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 และเขต 13 เพื่อดูงานตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) ณ แปลงผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านเลขที่ 40 ชุมชนศรีประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment