เปิดงานตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง) สู่ประตูอินโดจีน ปี 2557
นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 และเขต 13 พร้อมด้วยคณะ และนายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดงานตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง) สู่ประตูอินโดจีน ปี 2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال