เกษตรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال