การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)            นายนิคม อุทยารักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) และการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๖ ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) สามารถตรวจสอบพื้นที่เกษตรและการเพาะปลูก จนถึงสามารถใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้นได้ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال