หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตออกติดตามการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ณ บ้านหนองเอี่ยนดง ม.๑๒ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment