หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตออกติดตามการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ณ บ้านหนองเอี่ยนดง ม.๑๒ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال