การสัมมนา เชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال