คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นศูนย์วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ การจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมเด็กพิการ ประสานงานส่งต่อ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการบริการช่วยเหลือการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال