เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อกระจายรายได้ (มะขามเปรี้ยวฝักโต) พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการปลูก และการดูแลรักษาที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ อำเภอคาชะอีและอำเภอหนองสูง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال