เกษตรจังหวัดออกตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บ้านศรีถาวรพนา-ฟ้าประทาน ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืช สัตว์ ให้สามารถนำผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันได้อย่างเพียงพอ โดยมี ร้อยตำรวจเอก สดใส โภคทรัพย์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال