การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการะดับอำเภอ (DW) ตามแผนปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดผลงานประจำปี ครั้งที่ ๑ และได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดมุกดาหาร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตยางพารา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว     

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال