เกษตรจังหวัดมุกดาหารศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน

            เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ศึกษาดูงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สืบสานประเพณีบุญคุณลาน ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๕ ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สุเมต ประจงจิตร / ภาพ
ธมกร ไชยบุบผา / ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال