การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สรุปการคัดเลือกได้จำนวน ๖ คน ได้แก่ นายสิทธา สุขกันท์ อำเภอเมือง, นายโชคดี สาลีศรี อำเภอคำชะอี, นางนรินทิพย์ สิงหะตา อำเภอหนองสูง, นางอัญชลี อุณวงค์ อำเภอดงหลวง, นายชัยวัฒน์ ณรงค์ศรี อำเภอหว้านใหญ่ และนายประสิทธิ์ โนรี อำเภอดอนตาล เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال