ประชุมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหารนายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานประชุมการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบข้อมูล
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓
ให้ถูกต้อง แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องของทุกอำเภอ
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบข้อมูล การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال