การออกติดตามเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ระดับเขต ปี 2552/53

muk01-22122552

นางสาวชฎารัตน์ ชุมพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการ ออกติดตามเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ระดับเขต ปี 2552/53 นางสุพาภรณ์ จันปุ่ม ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552

 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال