การออกติดตามเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ระดับเขต ปี 2552/53

muk01-22122552

นางสาวชฎารัตน์ ชุมพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการ ออกติดตามเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ระดับเขต ปี 2552/53 นางสุพาภรณ์ จันปุ่ม ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552

 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment